Raak mij aan! Touch me!

Sponsoren en subsidiënten

Gemeente Groningen

Het Forum en de Gemeente Groningen werken regelmatig samen op uiteenlopende thema’s. De Gemeente maakt zich hard voor bloeiende cultuur in de stad en draagt Forum Groningen een warm hart toe.

Provincie Groningen

Forum Groningen heeft een programma, waarmee zij filmtheaters in de provincie en het Noorden ondersteunt en filmvertoningen faciliteert en mogelijk maakt. De provincie Groningen maakt deze filmliga’s mogelijk: Filmliga Eemsmond, Filmliga Nienoord, Filmliga Winschoten, Fiolmliga Sienemarne en Van Beresteyn in Veendam.

BankGiroLoterij

De BankGiro Loterij maakt zich sterk voor kunst en cultuur. Met haar substantiële bijdrage maakt zij Storyworld mogelijk, het Nederlandse museum voor strips, animaties en games. Met dit eigentijdse museum wordt beeldcultuur op de kaart gezet en is Nederland daarmee een nieuw museum rijker.

VSB Fonds

VSB Fonds ondersteunt iedereen die anderen actief uitnodigt en zorgt voor nieuwe verbindingen. Als huiskamer van de stad doet Forum Groningen dit en vanuit deze waardes heeft het VSB fonds een bijdrage gedaan aan de inrichting van het Forum.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt mooie projecten voor cultuur, natuur en wetenschap mogelijk. Het fonds draagt bij aan Storyworld en maakt daarmee een nieuw en bijzonder museum in Nederland mogelijk.

Europa Cinemas

Europa Cinemas is het eerste netwerk van cinemas dat zich volledig op de Europese film richt. Meer dan 1.100 cinemas in 43 landen doen hieraan mee. Het Forum is lid van het netwerk en wordt ondersteund door Europa Cinemas.

Europe Direct

Europe Direct Groningen is de toegangspoort tot de Europese Unie voor inwoners van stad en ommeland. Ze verstrekken algemene EU-informatie en ze organiseren debatten en bijeenkomsten die het Europees bewustzijn verhogen, het debat over de EU bevorderen en actief Europees burgerschap stimuleren.

Blockbusterfonds

Opgericht door BankGirio Loterij, VSB fonds, Vanden Ende Foundation en Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert het Blockbusterfonds cultureel ondernemerschap. Het Blockbusterfonds heeft een bijdrage gedaan in de promotie en marketing van de grote tentoonstelling AI: More Than Human, die van begin december 2019 tot en met half mei in 2020 in het Forum te zien is. Deze tentoonstelling laat in brede zin de vele gezichten en facetten van kunstmatige intelligentie zien.

Fonds voor cultuurparticipatie

In het kader van de regeling mediakunst en erfgoededucatie heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie het educatieve programma voor bovenbouw primair onderwijs rondom Storyworld mogelijk gemaakt. Zj ontwikkelen samen met leerlingen en scholen een lesfilm, workshops en een game om meer te vertellen over het beeldverhaal in al haar facetten. In deze hedendaagse cultuur, waar beelden alom vertegenwoordigd zijn, is het belangrijk visuele geletterdheid te stimuleren en bevorderen.

BPD Cultuurfonds

Kunst en cultuur maken onlosmakelijk deel uit van de kwaliteit van de leefomgevingen. Al bijna dertig jaar draagt het BPD Cultuurfonds bij aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. In het Forum hebben zij een bijdrage gedaan voor de inrichting van Storyworld, die voortvloeit uit de basisgedachte van dit museum. Alles begint met de creativiteit van de maker die het lege vel papier steeds meer vult. Dit kernconcept is doorvertaald naar een bijzondere inrichting die wit begint en zwart eindigt en de rond gekrulde meubels, zoals papier zou krullen, in het museum.

Letterenfonds

Het Letterenfonds stimuleert de kwaliteit en diversiteit in literatuur en de promotie ervan in binnen- en buitenland. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen van nieuwe digitale toepassingen. Het Letterenfonds draagt daarom bij aan de Virtuele Boekenkast, een plek waarbij kinderen de belevingswereld uit boeken met elkaar kunnen combineren op een groot scherm. Deze installatie staat in Wonderland, op de eerste verdieping van het Forum, en is ontwikkeld in samenwerking met Chantalla Pleiter en Happy Ship.

De Graaf- Drijvers Fonds

Het De Graaf-Drijvers Fonds maakt educatieve projecten in de provincie Groningen mogelijk. In dat kader ondersteunen zij ook de Virtuele Boekenkast, waarbij kinderen kennis kunnen maken met de belevingswereld uit boeken en op die manier hun eigen verhaal kunnen schrijven.

Kickstart Cultuurfonds

Het Forum heeft in 2020 een bijdrage ontvangen van het Kickstart Cultuurfonds voor de financiering van aanpassingen aan Storyworld en de tijdelijke expositie The Art of Aardman aan de anderhalve meter samenleving.

Partners

Rabobank

Als maatschappelijke bank wil Rabobank een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Forum Groningen en Rabobank zetten in op de regio en de toekomst, ieder op haar eigen manier. Zo is het Forum een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar actuele en maatschappelijke onderwerpen belicht worden. Ook maakt het Forum de nieuwste trends en technologieën inzichtelijk en zorgen zij dat iedereen kan deelnemen aan de toekomst.

Rabobank draagt als maatschappelijke bank actief bij aan de ontwikkeling in de regio en aan de toekomst van Nederland. Door gezamenlijk op te trekken kunnen Forum Groningen en Rabobank een verschil maken in de regio en meerwaarde bieden in de vorm van kennis.

Gasterra

Als betrokken partij in het Noorden maakt Gasterra zich sterk voor allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo heeft Forum Groningen een partnerschap met Gasterra om verschillende activiteiten te organiseren voor jeugd. Het Forum organiseert in samenwerking met Gasterra de Debatbattles, waarbij vmbo-scholieren worden uitgedaagd te debatteren op een eigentijdse manier over actuele onderwerpen. Samen hebben Gasterra en Forum Groningen een nieuwe programmalijn ontwikkeld: Eureka, een uitvindwedstrijd voor middelbare scholen, waarbij een beroep wordt gedaan op de creatieve vaardigheden van de scholieren.

Hanzehogeschool Groningen

Al jaren komen de studenten van de Hanzehogeschool studeren in de Forumbibliotheek. Vanaf december 2019 kunnen studenten tentamens voorbereiden in het nieuwe Forum. Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en Dirk Nijdam, directeur bestuurder van Forum Groningen, zetten in september hun handtekening onder een overeenkomst voor minimaal 178 studieplekken, zodat deze succesvolle samenwerking ook in het nieuwe gebouw voortgezet wordt.

Alfa College

Het Forum is de plek om het talent van de studenten van de Alfa-college aan een breed publiek te tonen. De talenten en projecten van de studenten krijgen een krijgen een plek in het Forum, in de vorm van deelname aan events, aan inhoudelijke invulling bij programmering of inzet van studenten van specifieke opleidingen bij ondersteuning in horeca en producties. Met de samenwerking kunnen Alfa College en Forum Groningen elkaar versterken: door studenten in de praktijk waardevolle ervaring te laten opdoen, te laten meedenken en gezamenlijk inhoud te ontwikkelen om publiek en studenten mee te nemen in de toekomst.

Cineville

Dankzij onze vrienden van Cineville kunnen de meest diehard Groningse filmfanaten voor een vast bedrag per maand onbeperkt films bij ons kijken.