Raak mij aan! Touch me!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen met het publiek streven wij naar het behoud of herstel van een schone omgeving en natuur. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze ecologische voetafdruk. We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en handelen op een manier dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Daarom hebben wij de ambitie om erkend te worden als voorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio van Groningen. Dit doen we door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen statement

We maken bewuste keuzes en zoeken balans tussen mens, milieu en samenleving. Dit statement is een proces, geen eindbestemming. We blijven continu op zoek naar nieuwe manieren en mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Alleen samen staan we sterk en zorgen we voor een toekomst die van iedereen is.

 

Het Forum is voor iedereen

 • We zijn er voor iedereen, daarom dragen we zorg voor een goed toegankelijk gebouw.
 • We informeren onze bezoekers, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Met onze cursussen en programma’s proberen we de sociale kloof te verkleinen en iedereen in de maatschappij te betrekken.

De aarde is van iedereen

 • We blijven actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdacht van onze kennis aan medewerkers.
 • We werken aan het verbeteren van ons inkoopproces en richten ons op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu-, duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
 • We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van een duurzaam karakter.

De toekomst is van iedereen

 • We leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door het onderdeel te maken van ons programma-aanbod en middels het ter beschikking stellen van kennis en literatuur.
 • We bepalen onze sociale impact en beperken een negatieve impact, zoals fraude, intimiteit, en uitbuiting.
 • We maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze diensten en hoe we die kwaliteit bewaken.

Vierde keer Green Key GOUD

Het Forum werkt graag mee aan een duurzamere toekomst. In 2023 hebben we opnieuw goud gehaald bij de Green Key-beoordeling, dat deden we ook al in 2020, 2021, 2022 en nu opnieuw. Een mooi resultaat.

Green Key is een keurmerk voor duurzame organisaties in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt, zoals het Forum. De doelstelling van Green Key is de waardering en kennis van natuur en milieu zo breed mogelijk te bevorderen. Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven en organisaties in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key. Forum Groningen is daar één van. 

Om een Green Key-certificaat te kunnen behalen moet je veel maatregelen treffen met betrekking tot milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De keuringen worden uitgevoerd door externe keurmeesters. We krijgen bij zo'n keuring veel tips en ideeën hoe we ons zouden kunnen verbeteren. Zo werken we hard aan het verduurzamen van onze bedrijfsprocessen, diensten en producten. 

Paar voorbeelden:

 • Het Forumgebouw is volledig gasloos en wordt verwarmd én gekoeld door middel van de WKO-installatie (warmte-koude-opslag).
 • De horecapartner van Forum Groningen zet zich in om de wereld van eten en drinken gezonder, duurzamer en socialer te maken en formuleerde hiervoor een eigen visie op duurzaamheid, Food Vision 2027.
Vierde keer Green Key GOUD

Dit vind je misschien ook leuk