Raak mij aan! Touch me!

Filmhub Noord

Het knooppunt voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe.

6198

Jonge kijkers

Swipend, scrollend en Snappend omringen kinderen en jongeren zich de hele dag met film. Het is dé manier waarop ze de wereld ontdekken, zichzelf uiten en hun sociale contacten onderhouden. Tegelijkertijd missen ze de juiste woorden om de beelden goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Samen met haar partners leert Filmhub Noord de jonge kijkers de taal van film, waardoor zij zichzelf en de wereld in een breder perspectief kunnen plaatsen. Dat doen we door te kijken, te ervaren en vooral ook door te doen.

Het netwerk

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen we aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken we aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren we gevraagd en ongevraagd. In elke provincie is ook een Proeftuin: een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking tussen het onderwijs, steuninstellingen en aanbieders van filmeducatie. Hierin beantwoorden we al doende de vraag van het onderwijs. Het eindresultaat is een aantal inspirerende onderwijsprogramma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies en aanbieders.

Meer weten

Wil je meer weten over Filmhub Noord? Wil je bijdragen met kennis en kunde? Wil je meedenken of meeluisteren? Neem dan vooral contact op met Jolijn Peters, projectleider van Filmhub Noord.

Mail Filmhub Noord

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on