Raak mij aan! Touch me!
Tjesse Riemersma, Jesse Havinga en Sybolt Friso
Biography

Tjesse Riemersma, Jesse Havinga en Sybolt Friso

De filosofische praatshow

'Wie heeft er ooit een nieuw idee zien ontspringen uit een polemiek?’ aldus de Franse denker Michel Foucault. In De filosofische praatshow nemen Jesse Havinga, Sybolt Friso en Tjesse Riemersma niet de strijd maar de dwaaltocht als model voor het goede gesprek. Terwijl op tv, radio en online het twistgesprek hoogtij viert, vragen zij hun gasten de polemiek te staken en om kwetsbaar en aftastend na te denken over een actuele intellectuele vraag.
 

Angela Roothaan over Bantoe-filosofie

In 1948 publiceerde de Vlaamse missionaris Placied Tempels zijn Bantoe-filosofie. Hij vroeg Congolezen naar de betekenis van hun doen en denken en beschreef de logisch consistente filosofie die hij in hun begrippensysteem zag. Vorig jaar maakte Angela Roothaan een Nederlandse ‘hertaling’ van het werk, binnenkort volgt de nieuwe Engelse versie. Op de stoel van de Praatshow vertelt ze over Bantoe, over de koloniale oorsprong van het werk en over het hertalen van een klassieker.

Angela Roothaan over Bantoe-filosofie

© Steffie van den Akker

Linde De Vroey over rewilding

De natuur heeft altijd haar armen geopend voor hen die slechts op zoek waren naar een beetje troost. Het is de plek waar zij die gedesillusioneerd en wanhopig zijn terecht kunnen. Of is de natuur geen plek, maar eerder een bepaalde manier van bestaan? Een vorm van bestaan die, in de woorden van de Vroey, weliswaar “gevaren, ongemakken, ziekte, pijn en dood [kent], maar niet de achterbakse wreedheid van de mens, noch de verstikkende benauwdheid van het burgerlijke leven”

Linde De Vroey over rewilding

Graham Harman - about Object-Oriented Ontology (EN)

Some credit Graham Harman with overcoming the almost religious divide between the ‘continental’ and ‘analytic’ philosophical tradition. And by what superhuman feat is he supposed to have done that? By taking objects seriously. Drawing heavily on Heidegger, but writing with the quick wit of a sports journalist, Harman has played a significant role in the ‘philosophical emancipation’ of objects. Does chaos loom wherever human perspectives are decentred?

Graham Harman - about Object-Oriented Ontology (EN)

Ingrid Robeyns over de ethiek van systeemkritiek

Op zichtbare en onzichtbare wijze hebben grote instituties en vastgeroeste systemen onze samenleving in hun greep. Systeemkritiek wordt hierom vaker dan niet weggewuifd als overmatig idealistisch of onconstructief, terwijl het geen geheim mag zijn dat dit systeemdenken veel maatschappelijke ongelijkheid en oneerlijkheid met zich meebrengt. Hoe reflecteert een filosoof op de ethiek van de instituties? Bestaat constructieve en effectieve systeemkritiek in een tijdperk waarin velen van ons de hoop al verloren hebben? Moeten we de macht van de grote instituties blijven aanvaarden om zo maatschappelijke chaos af te wenden?

Ingrid Robeyns over de ethiek van systeemkritiek

© Kekke Keukelaar

Biografieën Tjesse Riemersma, Jesse Havinga en Sybolt Friso

Jesse Havinga is filosoof en docent. Hij is redactielid bij Wijsgerig Perspectief en aan de Hanzehogeschool Groningen verzorgt hij o.a. ethiekonderwijs bij de opleiding social work.

Sybolt Friso is onderwijsfilosoof, docent en muzikant. Als promovendus aan de Universiteit Utrecht onderzoekt hij de rol van subjectiviteit en existentiële ontwikkeling binnen het docentschap in het hoger onderwijs.

Tjesse Riemersma is schrijver, filosoof, journalist en muzikant. Hij werkt onder meer als filosofierecensent bij Trouw en als docent publieksgericht schrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tjesse was eerder interim-hoofdredacteur en Waddencorrespondent voor tijdschrift Noorderbreedte.
 

Nacht van de Filosofie

Op 19 april vult het Forum Groningen zich met filosofische kwesties en alledaagse vragen, filosofen en visionairs tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie.

--

On April 19th, the Forum will be filled with philosophical issues and everyday questions, philosophers and visionaries during the Groningen Night of Philosophy.

Nacht van de Filosofie