Raak mij aan! Touch me!
Sjoerd Griffioen
Biografie

Sjoerd Griffioen

De moderne wanorde

Het huidige maatschappelijke debat wekt de indruk dat we in onze ‘samenleving’ niet meer in één gedeelde werkelijkheid leven. Maar dit gevoel van diepe versplintering is niet alleen iets van de laatste tijd: al sinds Max Weber identificeren filosofen en sociologen ‘de moderniteit’ als zodanig als een situatie van onoverzichtelijkheid en wanorde. Sjoerd Griffioen zoomt in op het naoorlogse Duitse secularisatiedebat, een polemiek waarin de diagnose van de moderniteit als buitengewoon urgent werd ervaren, omdat het verband hield met de vraag wat er fout was gegaan in de jaren 1933-1945. Was deze catastrofe inherent aan de moderniteit zelf, of het gevolg van een antimoderne tegenreactie – een poging om de moderne wanorde te overstijgen? Griffioen trekt parallellen tussen deze oudere polemiek en onze huidige situatie. Is het mogelijk of wenselijk is om aan deze toestand van versplintering te ontsnappen? En kunnen we de moderniteit ook in positieve zin als voortdurende ‘dialoog’ opvatten?
 

Biografie Sjoerd Griffioen

Sjoerd Griffioen is docent aan de Faculteit Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is in 2020 gepromoveerd op het Duitse secularisatiedebat van de jaren 1960-1980 en is gespecialiseerd op het gebied van religie, politiek en moderniteit in de moderne filosofie.

Nacht van de Filosofie

Op 19 april vult het Forum Groningen zich met filosofische kwesties en alledaagse vragen, filosofen en visionairs tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie.

--

On April 19th, the Forum will be filled with philosophical issues and everyday questions, philosophers and visionaries during the Groningen Night of Philosophy.

Nacht van de Filosofie