Raak mij aan! Touch me!
Linde De Vroey
Biografie

Linde De Vroey

Linde De Vroey

De natuur heeft altijd haar armen geopend voor hen die slechts op zoek waren naar een beetje troost. Het is de plek waar zij die gedesillusioneerd en wanhopig zijn terecht kunnen. Of is de natuur geen plek, maar eerder een bepaalde manier van bestaan? Een vorm van bestaan die, in de woorden van de Vroey, weliswaar “gevaren, ongemakken, ziekte, pijn en dood [kent], maar niet de achterbakse wreedheid van de mens, noch de verstikkende benauwdheid van het burgerlijke leven”.
 

Biografie Linde De Vroey

Linde De Vroey is historica en filosoof. Ze werkt aan een proefschrift rond rewilding aan de Universiteit Antwerpen, op het snijvlak van milieuethiek en cultuurfilosofie. Haar onderzoek focust op de rol van culturele en cultuurkritische aspecten in rewilding-projecten, en behandelt thema’s als herbetovering, nostalgie, en wildernisverlangen. Linde publiceerde in Apache, Streven en rekto:verso. Ze is mede-oprichter van Wilderhistories, een audiocollectief dat wandelingen en podcasts maakt op de grens tussen wildernis en civilisatie.  

Nacht van de Filosofie

Op 19 april vult het Forum Groningen zich met filosofische kwesties en alledaagse vragen, filosofen en visionairs tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie.

--

On April 19th, the Forum will be filled with philosophical issues and everyday questions, philosophers and visionaries during the Groningen Night of Philosophy.

Nacht van de Filosofie