Raak mij aan! Touch me!
Ingrid Robeyns
Biografie

Ingrid Robeyns

Redenen voor grenzen aan rijkdom

Is het moreel en maatschappelijk gezien OK als iedereen zo rijk wordt als mogelijk is? Volgens het limitarisme moeten we dat niet willen. Grote vermogens zijn vaak (deels) gebaseerd op verwerpelijke oorzaken en vormen een gevaar voor de democratie. Daarnaast zijn grote vermogens in de praktijk niet verenigbaar met ecologische duurzaamheid en kan het geld veel beter aangewend worden voor urgente kwesties zoals armoede en klimaatactie. Maar de filosofische meest fundamentele reden tegen rijkdomsconcentratie is dat geluk een doorslaggevende rol speelt in het bepalen wie extreem rijk wordt. Zijn we bereid deze verandering van mensbeeld te omarmen, en wat zou dat impliceren?
 

Biografie Ingrid Robeyns

Ingrid Robeyns is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Zij is opgeleid als econoom en filosoof, en haar onderzoek richt zich naar kwesties van sociale en verdelende rechtvaardigheid, als ook naar de vraag hoe beleid en structuren in de samenleving vorm te geven. Eind 2023 verscheen haar boek Limitarisme. Pleidooi tegen Extreme Rijkdom (De Bezige Bij)

Nacht van de Filosofie

Op 19 april vult het Forum Groningen zich met filosofische kwesties en alledaagse vragen, filosofen en visionairs tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie.

--

On April 19th, the Forum will be filled with philosophical issues and everyday questions, philosophers and visionaries during the Groningen Night of Philosophy.

Nacht van de Filosofie