Raak mij aan! Touch me!
Beer Prakken
Biografie

Beer Prakken

Homo Ludens

Spelen is een cruciale bezigheid voor ieder mens. Sommige filosofen zagen speelsheid zelfs tot dé sleutel van een gelukkig bestaan. Toch lijken veel mensen spel voornamelijk te relateren aan hun kindertijd. Waarom is dit zo en wat is de rol van spelen in ons leven nu? Beer Prakken benadert deze vraagstukken vanuit een filosofisch standpunt. Hij gaat daarbij ook in op de meer negatieve kant van spel aan de hand van dark play: een spelelement dat volgens Beer Prakken structureel wordt uitgebuit door populistische politici zoals Donald J. Trump.

Biografie Beer Prakken

Beer Prakken doet een PhD in politieke filosofie en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is geïnteresseerd in hoe politici humor en spel gebruiken en de ethische vraagstukken hierachter. 

Nacht van de Filosofie

Op 19 april vult het Forum Groningen zich met filosofische kwesties en alledaagse vragen, filosofen en visionairs tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie.

--

On April 19th, the Forum will be filled with philosophical issues and everyday questions, philosophers and visionaries during the Groningen Night of Philosophy.

Nacht van de Filosofie