Raak mij aan! Touch me!

In drie los te bezoeken lezingen kom je alles te weten over hoe Groningen zich als moderne stad ontwikkeld heeft op het gebied van verkeer, industrie en parken en plantsoenen.

Elke stad is onderhevig aan veranderingen. Soms lijkt het nieuwe al het oude te verdrijven. Wie echter terug kijkt zal zich realiseren dat het eerder om een continu proces van aanpassen gaat: bedrijven verhuizen naar de rand van de stad, het autoverkeer wordt beheersbaar gehouden. En het Noorderplantsoen functioneert nog steeds als een groene long in de stad. Vroeger voor gezinnen, nu voor studenten. In drie talks wordt duidelijk hoe Groningen met stedelijke veranderingen is omgegaan en hoe dit nog steeds in het stadsbeeld terug is te zien. Het is een ideale manier om de historie van de stad te leren kennen. De lezingen worden gegeven door de bekende stadshistoricus Beno Hofman

 Dinsdag 28 september 20:00 - 22:00 uur

Groen in de stad: Ook een stedeling kan niet zonder groen. In deze talk aandacht voor de manier waarop dit in Groningen is gerealiseerd met bijzondere aandacht voor het Noorderplantsoen en het Stadspark. 

Woensdag 6 oktober 20:00 - 22:00 uur

Verkeer in de stad: zin en onzin van het verkeerscirculatieplan. Een veelbesproken plan is de aanleiding voor een beschouwing over het reguleren van verkeersdrukte, vroeger en nu. 

Woensdag 13 oktober 20:00 - 22:00 uur Industrie in de stad: Ooit een grote fabriek, nu wordt het suikerunieterrein een woonwijk. Een beschouwing over de manier waarop in de loop van de tijd de talloze kleine en grote fabrieken uit de stad verdwenen, verhuisd of hergebruikt zijn.

Agenda

Er zijn (nog) geen nieuwe data ingepland voor Leven in de stad.

De highlights van ons programma maandelijks in je inbox? >

De highlights van ons programma maandelijks in je inbox? >