Raak mij aan! Touch me!

Stichtingsbestuur + ANBI

Stichting Forum Groningen heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Forum Groningen
KvK-nummer: 01123587
RSIN: 818808676
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Forum Groningen
Statutaire zetel: Groningen
IBAN: NL72RABO0142856576
Contactpersoon: Dirk Nijdam (directeur/bestuurder), 050 368 36 55
Postadres: Postbus 780, 9700 AT Groningen
Bezoekadres: Nieuwe Markt 1, 9712 KN, Groningen
E-mailadres: info@forum.nl

Doelstelling
Het ontwikkelen, instandhouden en exploiteren van het gebouw Forum Groningen alsmede het ontwikkelen van programmering in en rond het gebouw.

Activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten en doelstellingen verwijzen we naar onze verslagen.

Raad van Toezicht
Winnie Sorgdrager (voorzitter)
Henk Snapper
Benjamin Derksen
Heinrich Winter
Ingeborg Walinga

Nevenfuncties bestuur stichting Forum Groningen
Dirk Nijdam
(Statutair) bestuurder Stichting Forum Groningen
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Adviescommissie Evenementen Provincie Overijssel
2. Eigenaar El Paso, Strategische marketing
3. Voorzitter Noorderzon

Winnie Sorgdrager (vz)
Nevenfuncties:
1. Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam
2. Voorzitter van de Nederlandse vereniging van bioscoopexploitanten en filmtheaters
3. Commissaris Vereniging Hendrick de Keijzer 
4. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Willem ll cultuurcluster 's Hertogenbosch 
5. Voorzitter Raad van Toezicht Forum Groningen
6. Voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland
7. Voorzitter Nationaal Register Kenniscentrum
8. Voorzitter visitatiecommissie Nederlands Forensisch Instituut

Henk Snapper
Vice voorzitter Raad van Bestuur UMCG
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
2. Lid Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen
3. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
4. Voorzitter curatorium opleiding Executive Finance Master of Control aan de Rijksuniversiteit Groningen
5. Lid Raad van Advies Stewardship Ventures B.V.

Benjamin Derksen
Directeur Frank BV
Nevenfuncties:
1. Penningmeester Noordelijke Online Ondernemers (NOO)
2. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
3. Lid investeringscommissie van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM)
4. Lid Raad van Commissarissen Stichting Cedin

Heinrich Winter
Hoogleraar Bestuurskunde RUG
Nevenfuncties
1. Directeur Pro Facto
2. Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Wij
3. Vice Voorzitter Raad van Commissarissen Wold & Waard
4. Bestuurslid VBNoord

Ingeborg Walinga
Directeur NNO
Nevenfuncties
1. Redactie en presentatie van publieksevenementen (feestelijk/officieel).
2. Voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Orkesten (t/m 2018).
3. Bestuurslid van Stichting Clash,
4. Commissaris van Bijzondere Locaties Groningen,
5. Toezichthouder van Marketing Groningen en Forum Groningen,
6. Kunstadviseur van FB Oranjewoud.
7. Lid van de Raad van Advies van het Prins Claus Conservatorium.

Beloningsbeleid
De stichting Forum Groningen hanteert op dit moment twee cao's, te weten de cao Nederlandse Podia en de cao Openbare Bibliotheken. Voor het vaststellen van het beloningsbeleid en het inschalen van de individuele medewerker(s) worden de in de cao's vastgestelde salaristabellen gehanteerd. Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Formulier publicatieplicht ANBI