Raak mij aan! Touch me!

Stichtingsbestuur + ANBI

Stichting Forum Groningen heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Forum Groningen
KvK-nummer: 01123587
RSIN: 818808676
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Forum Groningen
Statutaire zetel: Groningen
IBAN: NL72RABO0142856576
Contactpersoon: Dirk Nijdam (directeur/bestuurder), 050 368 36 55
Postadres: Postbus 780, 9700 AT Groningen
Bezoekadres: Oude Boteringestraat 18, 9712 GH, Groningen
E-mailadres: info@forum.nl

Doelstelling
Het ontwikkelen, instandhouden en exploiteren van het gebouw Forum Groningen alsmede het ontwikkelen van programmering in en rond het gebouw.

Activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten en doelstellingen verwijzen we naar onze verslagen.

Raad van Toezicht
Winnie Sorgdrager (voorzitter)
Henk Snapper
Leendert Klaassen
Otto Wassenaar
Benjamin Derksen

Nevenfuncties bestuur stichting Forum Groningen
Dirk Nijdam
(Statutair) bestuurder Stichting Forum Groningen
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Adviescommissie Evenementen Provincie Overijssel
2. Eigenaar El Paso, Strategische marketing
3. Bestuurslid Delfsail
4. Voorzitter Noorderzon
5. Voorzitter programmaraad RTV Noord

Winnie Sorgdrager (vz)

Nevenfuncties:
1. Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam
2. Voorzitter van het bestuur van de Stichting literatuurprijs voor fictie en non-fictie
3. Voorzitter van de Nederlandse vereniging van bioscoopexploitanten en filmtheaters
4. Commissaris Vereniging Hendrick de Keijzer 
5. Vertrouwenspersoon Integriteit voor leden van de Tweede Kamer
6. Lid van het bestuur van de Stichting Arbo Unie
7. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Willem ll cultuurcluster 's Hertogenbosch 
8. Voorzitter Raad van Toezicht Forum Groningen
9. Voorzitter taskforce herijking afvalstoffen
10. Vice-voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland

Henk Snapper
Lid Raad van Bestuur UMCG
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
2. Lid Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen
3. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen

Leendert Klaassen
Waarnemend burgemeester gemeente Westerwolde (tot 19 december 2018)
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Raad van Toezicht Alliade, te Heerenveen
2. Voorzitter Raad van Toezicht RTV Noord te Groningen 
3. Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Stichting Philadelphia Zorg te Amersfoort
4. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen te Groningen
5. Voorzitter NNO-fonds te Groningen
6. Onafhankelijke Raadsman schadeafhandeling gaswinning Groningen
7. Voorzitter Gebiedscoöperatie Westerkwartier te Leek

Otto Wassenaar
Nevenfuncties:
1. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
2. Voorzitter bestuur Stichting Grote Markt 35
3. Voorzitter bestuur Stichting De Laatste Pijp
4. Lid Raad van Commissarissen Drentsche Golf&Country Club bv, exploitatie golfbanen
5. Directeur Hollandia Wassenaar bv, strategische adviezen

Benjamin Derksen
Directeur Frank BV
Nevenfuncties:
1. Bestuurslid Noordelijke Online Ondernemers
2. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
3. Lid investeringscommissie van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM)

Beloningsbeleid
De stichting Forum Groningen hanteert op dit moment twee cao's, te weten de cao Nederlandse Podia en de cao Openbare Bibliotheken. Voor het vaststellen van het beloningsbeleid en het inschalen van de individuele medewerker(s) worden de in de cao's vastgestelde salaristabellen gehanteerd. Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on