Raak mij aan! Touch me!

Stichtingsbestuur + ANBI

Stichting Forum Groningen heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Forum Groningen 
KvK-nummer: 01123587 
RSIN: 818808676 
Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire naam: Stichting Forum Groningen 
Statutaire zetel: Groningen 
IBAN: NL72RABO0142856576 
Contactpersoon: Dirk Nijdam (directeur/bestuurder), 050 368 36 55 
Postadres: Postbus 780, 9700 AT Groningen 
Bezoekadres: Nieuwe Markt 1, 9712 KN, Groningen 
E-mailadres: info@forum.nl

Doelstelling 
Het ontwikkelen, instandhouden en exploiteren van het gebouw Forum Groningen alsmede het ontwikkelen van programmering in en rond het gebouw.

Activiteiten 
Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten en doelstellingen verwijzen we naar onze verslagen.

Raad van Toezicht 
Winnie Sorgdrager (voorzitter) 
Benjamin Derksen 
Heinrich Winter 
Ingeborg Walinga 
Erik Knoll

Nevenfuncties bestuur stichting Forum Groningen 
Dirk Nijdam 
(Statutair) bestuurder Stichting Forum Groningen 
Nevenfuncties: 
1. Voorzitter Adviescommissie Evenementen Provincie Overijssel

Winnie Sorgdrager (vz) 
Nevenfuncties
1. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Willem ll cultuurcluster 's Hertogenbosch  
2. Voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland 
3. Voorzitter NR Kenniscentrum 
4. Voorzitter commissie onderzoek wapeninzet Hawija 
5. Voorzitter commissie waarborgen werken onder dekmantel 
6. Voorzitter internationaal vocalisten concours 
7. Lid Raad van Toezicht BPRC (Biomedical Primaten Research Centre) 
8. Voorzitter Commissie van onderzoek functioneren College voor de rechten van de mens 
9. Voorzitter Raad van Toezicht Forum Groningen 

Benjamin Derksen 
Investeerder & Ondernemer
Nevenfuncties: 
1. Lid investeringscommissie van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) 
2. Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Vriesco 
3. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
4. Lid Raad van Toezicht ROC Twente

Heinrich Winter 
Hoogleraar Bestuurskunde RUG 
Nevenfuncties: 
1. Directeur Pro Facto 
2. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wij Groningen 
3. Voorzitter Buurtvereniging Tweede Schilderskwartier, Groningen 
4. Bestuurslid VBNoord 
5. Voorzitter Raad van Toezicht Oosterlengte (ouderenzorg) 
6. Voorzitter Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 
7. Lid Raad van Toezicht Stimezo Groningen 
8. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen

Ingeborg Walinga 
Directeur Prins Claus Conservatorium 
Nevenfuncties: 
1. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen 
2. Kunstadviseur van FB Oranjewoud 
3. Lid van de denktank Doe eens Wad

Erik Knoll 
Directeur Veiligheidsregio Frysl├ón 
Nevenfuncties: 
1. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen

Beloningsbeleid 
De stichting Forum Groningen hanteert op dit moment twee cao's, te weten de cao Nederlandse Podia en de cao Openbare Bibliotheken. Voor het vaststellen van het beloningsbeleid en het inschalen van de individuele medewerker(s) worden de in de cao's vastgestelde salaristabellen gehanteerd. Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De publicatie WNT (wet normering topinkomens) kun je hier inzien. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Verslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van stichting Forum Groningen van de afgelopen jaren.

Verslagen