Raak mij aan! Touch me!

Stichtingsbestuur + ANBI

Stichting Forum Groningen heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Forum Groningen
KvK-nummer: 01123587
RSIN: 818808676
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Forum Groningen
Statutaire zetel: Groningen
IBAN: NL72RABO0142856576
Contactpersoon: Dirk Nijdam (directeur/bestuurder), 050 368 36 55
Postadres: Postbus 780, 9700 AT Groningen
Bezoekadres: Nieuwe Markt 1, 9712 KN, Groningen
E-mailadres: info@forum.nl

Doelstelling
Het ontwikkelen, instandhouden en exploiteren van het gebouw Forum Groningen alsmede het ontwikkelen van programmering in en rond het gebouw.

Activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten en doelstellingen verwijzen we naar onze verslagen.

Raad van Toezicht
Winnie Sorgdrager (voorzitter)
Henk Snapper
Benjamin Derksen
Heinrich Winter
Ingeborg Walinga

Nevenfuncties bestuur stichting Forum Groningen
Dirk Nijdam
(Statutair) bestuurder Stichting Forum Groningen
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Adviescommissie Evenementen Provincie Overijssel

Winnie Sorgdrager (vz)
Nevenfuncties:
1. Voorzitter van de Nederlandse vereniging van bioscoopexploitanten en filmtheaters (tot 23 november 2021)
2. Commissaris Vereniging Hendrick de Keijzer 
3. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Willem ll cultuurcluster 's Hertogenbosch 
4. Voorzitter Raad van Toezicht Forum Groningen
5. Voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland
6. Voorzitter NR Kenniscentrum
7. Voorzitter commissie onderzoek wapeninzet Hawija
8. Voorzitter commissie waarborgen werken onder dekmantel
9. Voorzitter internationaal vocalisten concours

Henk Snapper
CFO, vice voorzitter Raad van Bestuur UMCG
Nevenfuncties:
1.. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
2.. Lid Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen
3.. Lid Investment Committee Fonds investeringen Oost NL
4.. Lid Investment Committee Noaber Ventures B.V.
5.. Voorzitter curatorium opleiding Executive Finance Master of Control aan de Rijksuniversiteit Groningen

Benjamin Derksen
Directeur Frank BV
Nevenfuncties:
1. Penningmeester Noordelijke Online Ondernemers (NOO)
2. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
3. Lid investeringscommissie van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM)
4. Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Vriesco

Heinrich Winter
Hoogleraar Bestuurskunde RUG
Nevenfuncties
1. Directeur Pro Facto
2. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wij Groningen
3. Voorzitter Buurtvereniging Tweede Schilderskwartier, Groningen
4. Bestuurslid VBNoord
5. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen

Ingeborg Walinga
Directeur Prins Claus Conservatorium
Nevenfuncties
1. Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
2. Kunstadviseur van FB Oranjewoud
3. Lid van de denktank Doe eens Wad
 

Beloningsbeleid
De stichting Forum Groningen hanteert op dit moment twee cao's, te weten de cao Nederlandse Podia en de cao Openbare Bibliotheken. Voor het vaststellen van het beloningsbeleid en het inschalen van de individuele medewerker(s) worden de in de cao's vastgestelde salaristabellen gehanteerd. Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Formulier publicatieplicht ANBI

Verslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van stichting Forum Groningen van de afgelopen jaren.

Verslagen