Raak mij aan! Touch me!

Algemene informatie taalcursussen

Niveaus van het Europees Referentiekader

Om de niveau-indeling van de verschillende taalcursussen beter te kunnen categoriseren hebben we het Europese Referentiekader als uitgangspunt genomen. Sinds enkele jaren is het Europees referentiekader de standaard voor het taalonderwijs in Europa. De inhoud van elk niveau is op Europees niveau vastgelegd.

Wanneer je bijvoorbeeld Nederlands op niveau A2 hebt dan weet iedere opleiding en werkgever binnen de EU wat je kunt. Je vindt de bewuste aanduidingen terug bij alle aangeboden taalcursussen. De onderstaande omschrijvingen gaan over het eindniveau van de cursus, niet over het instapniveau.

A1 Basisgebruiker

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en voorwerpen die men bezit). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

A2 Basisgebruiker

Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (bijvoorbeeld informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in simpele termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

B1 Onafhankelijke gebruiker

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in vrije tijd, etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

B2 Onafhankelijke gebruiker

Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

C1 Vaardig gebruiker

Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiƫnt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

C2 Vaardig gebruiker

Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Certificaat

Heb je minimaal tachtig procent van een cursus gevolgd dan kun je na overleg met je docent op eigen verzoek een certificaat krijgen.

Benieuwd welke cursussen we op dit moment aanbieden? Bekijk de agenda!