Raak mij aan! Touch me!
IDO Dashboard
Voor medewerkers

IDO Dashboard

Hieronder vind je handige linkjes naar instanties en organisaties voor hulp en regelgeving.

Ben je geen medewerker, maar wil je zelf graag hulp krijgen? Klik dan hier voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) >

Belastingdienst

inkomstenbelasting en toeslagen

CAK

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

CBR

rijbewijzen en gezondheidsverklaringen

CIZ

aanvragen zorg vanuit de Wet langdurige zorg

CJIB

Innen van boetes en incasso van onbetaalde zorgpremies

Corona

Digi-D

Digisterker

DUO

Studiefinanciering en inburgerings- en staatsexamens

Forum Groningen

Hulp- en spreekuren taal en computeren

Gemeente Groningen

Voor inwoners en ondernemers 

Huurcommissie

Voorkomen en oplossen van huurgeschillen

Informatiepunt

Online IDO, voor leer- en hulpvragen 

LBIO

Innen van partner- en ouderalimentatie

Outputregistratiesysteem

Raad voor Rechtsbijstand

Hulp bij juridische problemen

RDW

Kentekens, APK en registratie voer-/vaartuigen

Rijksoverheid

Informatie over wet- en regelgeving

Regelhulp

Informatie over zorg en ondersteuning bij een beperking

Sociale kaart Groningen

Vind zorgaanbieders in Groningen

Steffie

SVB

Kinderbijslag, AOW en PGB

UWV

Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en zwangerschap

WIJ Groningen

Wijkbedrijf Selwerd