Raak mij aan! Touch me!
IDO Dashboard
Voor medewerkers

IDO Dashboard

Hieronder vind je handige linkjes naar instanties en organisaties voor hulp en regelgeving.

Ben je geen medewerker, maar wil je zelf graag hulp krijgen? Klik dan hier voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) >

Belastingdienst

inkomstenbelasting en toeslagen

Naar website

CAK

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

Naar website

CBR

rijbewijzen en gezondheidsverklaringen

Naar website

CIZ

aanvragen zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Naar website

CJIB

Innen van boetes en incasso van onbetaalde zorgpremies

Naar website

Corona

Naar website

Digi-D

Naar website

Digisterker

Naar website

DUO

Studiefinanciering en inburgerings- en staatsexamens

Naar website

Forum Groningen

Hulp- en spreekuren taal en computeren

Naar website

Gemeente Groningen

Voor inwoners en ondernemers 

Naar website

Huurcommissie

Voorkomen en oplossen van huurgeschillen

Naar website

Informatiepunt

Online IDO, voor leer- en hulpvragen 

Naar website

LBIO

Innen van partner- en ouderalimentatie

Naar website

Outputregistratiesysteem

Naar website

Raad voor Rechtsbijstand

Hulp bij juridische problemen

Naar website

RDW

Kentekens, APK en registratie voer-/vaartuigen

Naar website

Rijksoverheid

Informatie over wet- en regelgeving

Naar website

Regelhulp

Informatie over zorg en ondersteuning bij een beperking

Naar website

Sociale kaart Groningen

Vind zorgaanbieders in Groningen

Naar website

Steffie

Naar website

SVB

Kinderbijslag, AOW en PGB

Naar website

UWV

Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en zwangerschap

Naar website

WIJ Groningen

Naar website

Wijkbedrijf Selwerd

Naar website