Raak mij aan! Touch me!

EU4Groningen: made to vote!

2503

++ Nederlandse tekst onderaan ++

The people behind EU4Groningen

Different backgrounds, different cultures and different countries, though the same goal: increasing the awareness of Groningen citizens to vote in the European Parliament elections that are set to happen from May 23rd until May 26th - in the Netherlands, the day is 23rd, don’t forget. Helena Kuhlefelt (31) cultural analyst and civil servant, Isabella Lindahl (25) who studied European studies and international relations, both Swedish, Lida Ahonen (25) journalist from Finland, Arianna Rizzi (22) Italian-Swiss, with a background on media and communication and Guilherme Becker (36) also journalist from Brazil, are the members of the EU4Groningen team, a project founded and developed by them due to a project management seminar teached in the European Studies Master’s Degree that they are in, called Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, at Rijksuniversiteit Groningen.

The idea was born

The idea came up after the class was split into three groups and, for them, the topic would then be the elections. Not so many brainstorms later, one of the first insights was actually creating social media accounts and spreading content that would be capable of letting people aware of the importance of participating in this poll.

“My motivation is that the EU often seems very distant and complicated. I hope that we can help people understand how the EU affects their everyday life, which will then hopefully make them feel like taking the effort to go and vote”, states Helena.

Their goal

Weekly, a different topic is spread. Daily, a distinct post is published through photos, videos and texts that explain how to vote and the significance of it, besides interviews with experts and ordinary people that talk about the European Union, its policies and advantages, quizzes (with prizes!), its history and other information related to it.

“I believe that EU4Groningen, as a local project, has a strong potential of awakening people of Groningen in regards to the right and duty to vote in the European Elections”, stresses Ariana.

So to be more well informed about the European Parliament elections and some of its main concepts, follow, like and share EU4Groningen on Instagram ( @eu4groningen ) and the page on Facebook (facebook.com/eu4groningen).

++

De studenten achter EU4Groningen

Verschillende achtergronden, verschillende culturen en verschillende landen, maar hetzelfde doel: Het vergroten van het bewustzijn van Groningse burgers om te gaan stemmen op 23 mei tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement.  Helena Kuhlefelt (31) cultureel analist en ambtenaar, Isabella Lindahl (25) student Europese studies en internationale betrekkingen, beiden Zweeds, Lida Ahonen (25) journalist uit Finland, Arianna Rizzi (22) Italiaans-Zwitsers, met een achtergrond in media en communicatie en Guilherme Becker (36) ook journalist uit Brazilië zijn de leden van het EU4Groningen-team met dit doel voor ogen!

Inspiratie

EU4Groningen is een project dat door hen is opgezet en ontwikkeld vanuit de European Studies Master's Degree waar ze aan deelnemen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het idee om dit project op te starten ontstond nadat de klas in drie groepen was verdeeld. Het team koos als onderwerp de komende Europese verkiezingen. Na enkele brainstormsessies besloten ze dat ze een sociale-media-account gingen aanmaken om informatie over de Europese Unie en Groningen te verspreiden en om mensen bewust te maken van het belang van deelname aan deze verkiezing.

"Mijn motivatie is dat de EU vaak erg afstandelijk en gecompliceerd lijkt. Ik hoop dat we mensen kunnen helpen begrijpen hoe de EU hun dagelijks leven beïnvloedt, waardoor ze hopelijk de moeite zullen nemen om te gaan stemmen ", zegt Helena.

Hoe pakken ze dat aan?

Wekelijks een ander onderwerp behandelen. Dagelijks afzonderlijke post publiceren door middel van foto's, video's en teksten waarin wordt uitgelegd hoe te stemmen en de betekenis ervan, naast interviews met deskundigen en gewone mensen die praten over de Europese Unie, haar beleid en voordelen, quizzen (met prijzen!), de geschiedenis en andere informatie die daarmee verband houdt.

"Ik geloof dat EU4Groningen, als een lokaal project een sterk potentieel heeft om Groningse mensen bewust te maken van het recht en de plicht om te stemmen bij de Europese verkiezingen", benadrukt Ariana.

Dus: om goed geïnformeerd de verkiezingen voor het Europees Parlement tegemoet te treden, volg, like en deel EU4Groningen op Instagram (@eu4groningen) en de pagina op Facebook (facebook.com/eu4groningen). En ga stemmen op de 23ste!

Misschien vind je dit ook leuk

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on