Raak mij aan! Touch me!

Meer kinderen lid van de bibliotheek!

Geen kind zonder bibliotheekpas! We streven ernaar dat alle kinderen uit de gemeente Groningen lid worden van de bibliotheek.  

17114

Waarom deze campagne?

In de provincie Groningen is bijna een vijfde van de inwoners laaggeletterd. Volgens het laatste PISA onderzoek dreigt nu zelfs een derde van de 15-jarigen laaggeletterd van school te komen. Dit probleem is niet alleen door scholen op te lossen. Het is ook belangrijk dat kinderen thuis voorgelezen worden en veel lezen, dus met taal en boeken in aanraking komen. Wanneer kinderen in hun vrije tijd lezen, stijgt hun leesvaardigheid.  

Een kind dat elke dag een kwartier in een boek leest, leert 1.000 extra nieuwe woorden per jaar. Bovendien hebben kinderen die lezen (of worden voorgelezen) een beter inlevingsvermogen, een groter oplossend vermogen en presteren ze beter op school. Kortom, ze hebben uiteindelijk een betere startpositie in de maatschappij.  

Met deze campagne zetten we in op de bevordering van geletterdheid (zowel taalontwikkeling als woordenschat) van kinderen.  

Sinds 1 juli 2022 is het bij de wet geregeld dat alle kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de bibliotheek. In de provincie Groningen is ongeveer 60% van de kinderen lid van de bibliotheek, maar 40% dus nog niet.

Wat is precies de bedoeling?

We liften mee op de buzz rondom de Nationale Voorleesdagen, waarbij ouders gestimuleerd worden om hun kinderen lid te maken van de bibliotheek. Bij Nationale Voorleesdagen – van 24 januari t/m 3 februari - ligt de focus met name op de kleintjes (0 – 4 jaar). Aansluitend op de Nationale Voorleesdagen start de campagne vanuit Forum Groningen, waarbij de aandacht met name ligt op ouders van basisschoolkinderen.  

We vinden het belangrijk dat ieder kind lid is van de bibliotheek. Dat is niet omdat we reclame willen maken voor het Forum, maar juist om het belang van lezen te onderschrijven. Vertellen wat de meerwaarde is van lezen, wat het brengt en welke kansen er liggen. Ook willen we ‘vooroordelen’ of veelgehoorde excuses wegnemen. 

Wat is precies de bedoeling?

Met de middelen uit deze digitale toolkit vragen we jullie hulp om ouders te overtuigen om hun kind (gratis) lid te maken van de bibliotheek. In de ideale situatie vraagt een ouder zich af: ‘goh ja, waarom zijn mijn kinderen eigenlijk nog niet gratis lid? Ik ga het direct regelen.’ 

In deze toolkit vind je daarom: 

  • (digitale) Posters op A4-formaat 
  • (digitale) Posters op A3-formaat  
  • Beelden voor narrowcasting (zowel staand als liggend) 
  • Afbeeldingen voor social posts (meerdere afmetingen) 
  • Video, zowel Engels als Nederlands ondertiteld 
  • Webteksten, die je kunt gebruiken voor je nieuwsbrief/website/intranet/sociale media 

Daarnaast wordt er op alle scholen fysiek drukwerk afgeleverd, om op te hangen en uit te delen.  

Alle uitingen verwijzen naar de inschrijfpagina van Forum Groningen, om gratis lid te worden van de bibliotheek. Langskomen bij een Forumbibliotheek in de buurt kan natuurlijk ook altijd.  

Goed om te weten, deze campagne is in samenspraak met Biblionet Groningen. Aanmelden of inschrijven bij andere bibliotheken in de provincie is ook mogelijk.  

17063

Winactie

Naast een structurele en tijdloze boodschap (Maak je kind gratis lid van de bieb) organiseren we in de maand februari een winactie, als extra stimulans om actie te ondernemen. Hierbij kiezen we per Forumbibliotheek een prijswinnaar uit de recent aangemelde nieuwe bibliotheekleden. Deze winactie brengen we onder de aandacht via posters door de stad en abri's in bushokjes.  

In de toolkit zijn geen specifieke materialen over de winactie opgenomen, om te voorkomen dat deze worden ingezet of nog zichtbaar zijn wanneer de actieperiode verstreken is.  

Winactie