Raak mij aan! Touch me!

Een theatervoorstelling in Haren voor mensen die actief zijn bij vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken. Op ludieke en interactieve wijze worden scenes gespeeld waarbij vooroordelen uitvergroot worden en ‘pijnlijke’ gevolgen van uitsluiting de revue passeren. Na de voorstelling is er een nagesprek met het publiek. 

Met de theatervoorstelling Vier Verschillen wordt diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord bespreekbaar gemaakt. Verschillen worden uitvergroot en hierdoor ontstaan er hilarische situaties waar om gelachen mag worden. Door te lachen ontstaat er ruimte voor interactie. De onderwerpen die uitgespeeld worden zijn herkenbaar en zetten de bezoeker aan het denken over zijn/haar eigen vooroordelen en gedrag en of dat mogelijk een rol speelt binnen de vrijwilligersorganisatie waar hij/zij bij betrokken is. 

Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema dat aandacht behoeft. Hoe voorkom je discriminatie of uitsluiting binnen de organisatie? Zij laten vaak diepe sporen na op het welbevinden van een persoon. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde ook waar: mensen voelen zich gelukkiger en meer betrokken wanneer ze gelijkwaardig worden behandeld!

Vier verschillen richt zich op vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken omdat zij belangrijke spelers in het sociale, publieke domein zijn. Zij hebben invloed op de leefbaarheid in een (lokale) samenleving. 

Praktisch en adres

De voorstelling wordt gespeeld op vrijdag 3 november in multifunctioneel centrum De Mellenshorst: Waterhuizerweg 36 in Haren. De voorstelling begint om 16.00 uur. De zaal gaat om 15.30 uur open.

Vier verschillen is een project van Solidair Groningen & Drenthe. Het doel is het vergroten van bewustwording rondom inclusie en diversiteit en de bereidheid daar iets mee te willen doen. Hiermee wordt het welzijn van mensen en de leefbaarheid van de samenleving vergroot. De regie van de voorstelling is gedaan door Meintsje Hoeksma en wordt gespeeld door Nanda Mulder en Meintsje Hoeksma.

Foto: Monstera Productions

Let's Gro Festival

Let’s Gro is hét (gratis) festival over de toekomst van Groningen. Op 3, 4, en 5 november is iedereen welkom om samen na te denken over toekomstideeën, aan te schuiven bij presentaties over nieuwe projecten in de stad, zijn er inspirerende sprekers en kun je bij miniworkshop ontdekken hoe je zelf kunt bij dragen aan een beter klimaat.

Het festival wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen en tal van andere organisaties.

Meer info

Agenda

Er zijn (nog) geen nieuwe data ingepland voor Vier Verschillen.