Raak mij aan!

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530)

Margaretha van Oostenrijk staat centraal in de eerste lezing. Zij bestuurde de Nederlandse provincies in naam van haar neef, Karel V.  Daarnaast was ze zeer geïnteresseerd in literatuur en muziek en verzamelde ze veel kunstenaars om zich heen aan haar hof in Mechelen. Margaretha trouwde twee keer en voor haar laatste man liet zij in Brou (Frankrijk) een kerk bouwen als herinnering aan hun liefde.

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530)

Maria van Hongarije (1505-1558)

In de tweede lezing komt bod Maria van Hongarije (1505-1558) aan bod. Zij was de zus van Karel V. Ze nam de regering over in 1531 en zou tegelijkertijd met haar broer in 1555 aftreden. Maria was korte tijd getrouwd met de koning van Hongarije, die sneuvelde in de strijd tegen de Turken. We bespreken hoe zij het hof naar Brussel verplaatste en steeds de belangen van haar familie moest afwegen tegen de eisen van de Nederlandse staten. Haar regeringsperiode was voor de Nederlanden een zeer turbulente tijd.

Maria van Hongarije (1505-1558)

Margaretha van Parma (1522-1586)

Margaretha van Parma was regentes in de jaren voor de Tachtigjarige Oorlog en heeft het zwaar te verduren gehad. Ze was de dochter van Karel V en woonde al lange tijd in Italië toen zij door haar halfbroer Filips II naar Brussel werd gehaald. Behalve met de opstandige Nederlandse edelen kreeg ze ook te maken met de ambities van haar zoon Alexander Farnese. In deze derde lezing wordt duidelijk hoe moeilijk het voor Margaretha was om zich staande te houden tussen mannen die weinig achting voor haar hadden.

Margaretha van Parma (1522-1586)
Datum  Vrijdag 31 jan / 14 feb / 6 mrt 
Tijd  09.30 uur - 11.30 uur
Locatie  Forumbibliotheek Haren

Agenda

Vrijdag 31 januari
09:30 tot 11:30
Dickensroom
€ 30,00

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on