Raak mij aan! Touch me!

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland. Dat doen wij onder andere door stil te staan bij verhalen uit die tijd. Zo ook de arrestatie van Hendrik Nicolaas Werkman en de bijzondere vriendschap met zijn celgenoot Eelke Glaudé.

In de vroege ochtend van 10 april 1945, slechts enkele dagen voor de bevrijding van Groningen, wordt drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman samen met negen anderen gefusilleerd in de bossen bij Bakkeveen. De laatste dagen van zijn leven deelt hij in het Huis van Bewaring een cel met de Groningse rijwielhandelaar Eelke Glaudé. Twaalf jaar later zet die zijn herinneringen op papier: zijn arrestatie, zijn angst voor de Duitse bezetter, de bruutheid van zijn beulen en de onzekerheid en doodsangst. Hij beschrijft de vriendschap die tussen de celgenoten ontstaat: “We waren 2 vogels in één beklemmende kooi.”, tot aan het ijzingwekkende moment waarop Werkman ruw uit de cel wordt gehaald en hij alleen achterblijft. En uiteindelijk schetst hij de vreugde wanneer hij weer in vrijheid over straat loopt.

Dit unieke tijdsdocument is in het kader van 75 jaar bevrijding in zijn geheel, voorzien van een inleiding, uitgegeven door Uitgeverij Passage. Jikke van der Spek, als tekstbezorger betrokken bij deze publicatie van de tekst, gaat in op de arrestatie van Werkman en de achtergronden bij de totstandkoming van dit verslag van Glaudé. Vervolgens leest Job Cohen, liefhebber van het werk van Werkman en landelijk zeer gewaardeerd als voorlezer van luisterboeken, passages voor uit de originele tekst van Glaudé. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het Prins Claus Cello Kwartet.

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on